słyszę         ktoś nadchodzi
patrzęludzie młodzi
widzęniosą kije
myślęjuż nie żyję
myślęnie ma co zwlekać
odruchzaczynam uciekać
słyszęktoś mnie goni
patrzęza mną biegną oni
widzęślepa uliczka
myślęskończona ucieczka
czujęktoś uderzył mnie w skroń
odruchzaciskam swoją dłoń
mówięprzecież mnie nie znasz
czujęktoś uderzył mnie w twarz
widzęnadbiegło jeszcze dwóch
czujęktoś mnie kopnął w brzuch
widzęwokół pełno krwi
myślępełno mojej krwi
myślęjuż nie żyję
widzęnic nie widzę
czujęnic nie czuję
wiemjuż nie żyję