Czy pamiętasz tę hu¶tawkę,
na której spędzali¶my godziny?
Teraz spróchniała i pusta
kołysze się na wietrze.

Czy pamiętasz tę ławkę,
z której patrzyli¶my na rzekę?
Teraz siedzi na niej
¶lepiec z biał± lask±.

Czy pamiętasz tę ł±kę,
na której lubili¶my leżeć?
Teraz łaciata krowa
wyjada z niej resztki trawy.

Czy pamiętasz ten las,
po którym spacerowali¶my?
Teraz tłumy grzybiarzy
płosz± tam wiewiórki.

Czy pamiętasz trel ptaków,
który budził nas rano?
Teraz budzi mnie łomot
pomarańczowej ¶mieciarki.

Czy pamiętasz to słońce,
które nas opalało?
Ono grzeje nas nadal,
tak samo gor±ce...

Czy pamiętasz jeszcze
tamte piękne chwile?
Bo moje wspomnienia
blakn± już w tym słońcu.