Widziałem...
widziałem życie
widziałem śmierć
widziałem miłość
widziałem nienawiść
widziałem bogactwo
widziałem nędzę
widziałem niebo
widziałem piekło
widziałem dobro
widziałem zło
widziałem piękno
widziałem brzydotę
widziałem porządek
widziałem chaos
widziałem wszechświat
widziałem nicość
widziałem mądrość
widziałem głupotę
widziałem światło
widziałem ciemność
widziałem dzień
widziałem noc
widziałem altruizm
widziałem egoizm
widziałem boga
widziałem szatana
widziałem yin
widziałem yang
widziałem siebie...
wszystko to widziałem
gdy spojrzałem w lustro.