"Na krzyż z nim! Na krzyż!"
krzyczeli przyjaciele.
Cichy bojownik o wolność spuścił głowę.
"Na krzyż!"
Każdy krzyk rozbrzmiewał w głowie
ostrą nutą zdrady.
Jerozolima wyzwolona upadła.
Wiedział, że to już koniec.
Zamknął oczy.
Ostatnia twierdza została zdobyta.