Wystarczy, mam dość!
Nie bij mnie więcej.
Mam złamaną kość,
posiniaczone ręce,
mam podbite oko,
pluję krwią i charczę
i powłóczę nogą.
Czy to ci nie wystarczy?
Możesz już odejść,
spełniłeś swą powinność
gdy zacisnąłeś pięść
piętnując moją inność.